משפטי

עורך דין לשון הרע
משפטי
עורך דין לשון הרע

לשון הרע הוא מונח המשמש לתיאור הפעולה של פגיעה במוניטין של מישהו על ידי הפצת מידע כוזב. ישנם סוגים רבים של לשון הרע. הסוגים הנפוצים